22 Ocak 2018 Pazartesi

Yapı Denetim Nedir?


Yapı Denetim:
10.04.2000 Tarih ve 24016 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile yürürlüğe girmiştir. Bu kararnamenin yerine 13.07.2001 Tarih ve 24461 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ile devam ettirilmiştir. İlk etapta 19 pilot bölgede uygulanmaya başlanıp Ocak 2012 de 81 İl’e yayılmıştır. Can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetiminin sağlanması suretiyle çalışan bir sistemdir.
Yapı denetim özünde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve TSE’ye bağlı kalarak arsa sahibi adına çalışır. Bu çerçevede hazırlanan projeler, denetçiler tarafından kontrol edilir. İnşaat ruhsatı alındıktan sonra yine uygulama denetçileri (İnşaat Mühendisi, Mimar, Makine ve Elektrik Mühendisi) ve kontrol elemanları (İnşaat Mühendisi, Mimar, Makine ve Elektrik mühendisi) tarafından sahada denetimler yapılır.
Yer:Antalya, Türkiye Fener Mahallesi, Falez Cd. Karagöz İş Merkezi No:28, 07160 Muratpaşa/Antalya, Türkiye

0 yorum:

Yorum Gönder