28 Mart 2018 Çarşamba

Proje Okuma Bölüm-2

Vaziyet Planı ve Numarataj Krokisi

Vaziyet planında aşağıda belirtilen bilgiler alınır.
 • Yapının arsa üzerindeki yerleşim konumu (Kuzeye Göre)
 • Yapının kat adedi, kat isimleri (Kesitten)
 • Ön bahçe, yan ve arka bahçe çekme mesafeleri
 • Komşu parselleri ve parsel numaraları
 • Cadde, sokak isimleri
 • Arsa ve bina kitlesinin yola göre kotları
 • Arsa ve kitle ölçüleri
 • Arsada birden fazla blok varsa (toplu konut) bunları blok isimleri ve birbirine olan mesafelerini gösterir.
 • Pafta, ada, parseli (yapılacak yapının) örnek olarak verilen vaziyet planını inceleyecek olursak;
  • Kesit'den inşaatı yapılacak binanın; bodrum, zemin, 1.kat, 2.kat olmak üzere toplam 4 katlı olduğu görülmektedir.
  • Arsanın ön ve arka cephe uzunlukları 1180 CM dir.
  • Arsanın sol ve sağ derinlik ölçüsü 1820 CM dir.
  • Arsanın 9750 sokakta, 8 nolu parsel olduğu, 7 ve 9 nolu parseller ile komşu olduğu görülür.
  • +- 000 Binanın inşasında kot alınacak yeri, -2.00 ise (200cm) arka bahçenin yola göre 2.0m aşağıda olduğunu gösterir.
Numarataj Krokisi: Yapı katlarının bağımsız bölüm isimleri, kat no ları ile sokak ve kapı numaralarını gösterir. Projelerde vaziyet planı ile numarataj krokisi bir arada bulunduğu için tapu kayıt bilgilerini aynı paftada görmek mümkündür.

numarataj krokisi


Kat Planları (Mimari)

Yapım sırasında kat planlarına çok sık bakılır, imalata yön veren birçok bilgi alınır.
 • Pencere genişlik ve yükseklikleri
 • Kapı genişlik ve yükseklikleri
 • İç ve dış ölçüler
 • Mahal isimleri, taban kaplama cinsleri (Seramik, parke vs...)
 • Kotlar (Katın veya bir bölümün kotları)
 • Merdivenin basamak genişliği, uzunluğu, rıht yüksekliği ve merdiven çıkış yönü
 • Duvar kalınlıkları
 • Bina bitişik taraflarının dilatasyon ölçüsü
 • Bacalar ışıklıklar ve ölçüleri
 • Tretuvar üst kotuna göre katların taban kotları
 • Bodrum veya zemin katta rampa var ise uzunluğu ve eğimi
 • Çatı planında su toplama yerleri, çatı şekli, eğimi, bacalar ve çatı çıkış boşluklarını görmek mümkündür
 • Mimari projede tüm kat planlarına (bodrum, zemin, batar, normal kat, asansör dairesi vs...) özellikle duvar örme ve kapı pencere imalatı öncesi bakılması gerekir.
 • Sonuç olarak her imalat safhasında mimari projeye bakılır.Mimari Kesit

Mimari projede kesitler kat planları gibi birçok bilgi verir. Kalfa, kalıp ustası ve demirci için kesitler önemlidir. Bir projede en az iki kesit bulunur. Bu kesitlerden bir tanesi merdivenden geçer kesitin geçtiği yerde döşeme şekli, mahal isimleri ile birçok bilgiler alınır.
 • Her katın brüt ve net kat yükseklikleri,
 • Kapı, pencere yükseklikleri ve kotları,
 • Her katın döşeme sistemi (plak, asmolen vs.),
 • Düşük döşeme var ise ölçü ve kotları,
 • Merdiven kesiti (merdiven plak sistemi),
 • Döşeme, pencere, denizlik vs. kotları, yol ve tretuvar kotu,
 • Çatı var ise elemanlarının şekli, ebatları, eğimi ve kaplama cinsi, baca kotları,
 • Çatı teras ise su ve ısı izolasyonu için malzeme isimleri ile kalınlıkları,
 • Asansör dairesi var ise motor taban kesiti ve kotları,


Görünüşler

Binanın projesinde bütün görüşleri görmek mümkündür, yapının ince işleri ile ilgili bilgiler alınır.
 • Yol üstündeki katların tüm görünüşleri, kat kotları
 • Yol altında kat varsa, kesit çizgi ile kotları,
 • Cephede kullanılacak malzeme ve renkleri,
 • Balkon korkuluklarının görünüşü,
 • Yağmur olukları,
 • Cephe kapı pencere görünüşleri,
 • Çatı ve baca görünüş ve kotları,
 • Balkon, saçaklar görünüş ve kotları,
 • Yol ve tretuvar kotları,
 • Yapı bahçeli nizam ise, bahçe kotları
 • Subasman kotu,
 • Yapının cinsi ve özelliğine göre birçok detayların cephe görünüşleri.
Kaynak İnşaat Mühendisleri Odası / İzmir Şubesi İnş. Müh. Ali ACAR


1 yorum:

 1. SB8 Casino Online | vntopbet
  The Best and bk8 #1 Online Casino, Slots & Blackjack Games with fast payouts and guaranteed Bonuses - All you have to 다파벳 do is bet on which 온카지노 casino games you'll

  YanıtlaSil